Tel: +90 (312) 366 71 60Fax: +90 (312) 366 70 07E-Mail: dekoton@dekoton.com.tr
BETON BARBEKULER

      Barbekü, sadece açık havada kullanılacak bir üründür ve bu nedenle asla kapalı ortamlara monte edilmemelidir.Isınma aracı olarak değil yiyeceklerin pişirilmesine yarar. Barbekü, ne ev de de bahçe tipi herhangi bir atığın yakılması için kullanılmamalıdır.

Montajı gerçekleştirilmeden önce parçaları sağlamlığını kontrol edin ve kırık olmaları halinde garanti kapsamında değiştirileceklerdir.

Barbekü, çimonto veya yapıştırma malzemesi ile toprağa sabitlenmemelidir, aksi halde ısı ile genleşemez.

Tezgahın ısı ile genleşebilmesi için yükselti ve tezgah arasındaki boşluklar olması gereklidir: sadece iki yan noktada yapıştırılmalıdır.

Montaj için gerekli malzemeler şunlardır;

Yapı harcı, portakal kabuğu efekti için rulo, mala, fırça, kuvars renkli noylon örtü, kısa saplı kürek.

1) Barbekünün ağırlığını çekmeye uygun, kusursuz şekilde terazilenmiş bir dayanma tabanı öngörülmesi zorunludur.

2) Ürün parçaları düşebileceğinden ve kişilere , eşyalara zarar verebileceğinden plastik şeritleri çıkarırken DİKKAT EDİN

3) Barbeküyü monte etmek için kum ve düşük dayanımlı çimentodan (%20 çimento ve %80 ince kum; DOKOTAN YAPIHARCI

KULLANIMI (TAVSİYE EDİLİR)

Bir karışım (yapı harcı) hazırlanmalıdır.Diğer tip yapıştırma malzemelerinin, örneğin: yüksek dayanımlı ve hızlı kurumalı çimento (beyaz çimento, aliminyumlu çimento veya benzerleri), refrakter çimento ve karo yapıştırma malzemesinin kullanılması kesinlikle yasaktır. zira bunlar elemanların termik genleşmesine izin vermezler; ısıya temas eden elemanlar delinebilir ve daha ciddi durumlarda kırılabilirler.

Sf. 2'deki resimde belirtildiği gibi numaralandırmayı izleyerek, elemanları birbirleri arasında sabitleye-
cek ve tamamen sağlam kılacak şekilde hafif bir yapı harcı tabakası ile birleştirin. Ateşe doğrudan temas eden elemanlar, eşit şekilde yazılmı az miktarda harç ile birleştirilmelidir. Tabaka, elemanların termik genleşmesini kolaylaştırmak için mümkün olabildiğince ince olabilmelidir.

Belirtilen yerlerde, gerekli toleranslar ile ölçüleri uygun ve aşamalara ve sürelere uyarak birleştirmeyi belirtildiği gibi gerçekleştirin. Ocağın üç elemendan oluşması halinde, ızgarayı takarak yanlarada mesafe bırakın, ızgarı kaldırın ve sonra yanları ince bir harç tabakası ile kendi aralarında sabitleyin.

Ocak yüzeyini oluşturan elemanlar, herhangi bir yapıştırma malzemesi kullanılmadan sadece koyulmalıdır.

Sadece iki bacanın üst üste koyulmasına izin verilir; bu, fazla yük sahibi davlumbazın çökmesini önlemek içindir.

5) Montaj tamamlandığında işlenmemiş elemanların dış yüzeylerinin ince ama sıvı yoğunluğunda düşük dayanımlı çimonto ve ince kum karışımı kapatıcı bir sır ile perdahlanması tavsiye edilir. Bunun amacı, boyanın uygulanması için optimal, homejen bir yüzey yaratacak şekilde pürüzleri gidermektir.

Son olarak barbeküyü atmosfer etkenlerinden korumak için plastik kuvars bazlı bir ürün ile boyanın (örn. Dekoton boya). Boyayı iki aşamada uygulayın. İlk kat için, fırça ile uygulanacak % 5 oranında suda çözülmüş bir boya kullanmanız tavsiye edilir. İkinci kat için % 10 oranında suda çözülmüş bir boya kullanılabilecektir; bu, 'portakal kabuğu' efekti elde etmek için rulo ile rötuşlanabilir. Boyayı uygulamadan önce barbekünün boyalı kısımlarını örtmeniz ve korumanız tavsiye edilir.

NOTLAR: Tozlaşma, yüzeye geçen atmosferdeki CO2 ile birleşen kalsiyum hidroksitten kaynaklanan beyaz lekeler olarak görülür. Yüzeylerin anında su ile yıkanması ve fırçalanması, tozlaşmayı çözebilir ve giderebilir. Bu işlemi birden fazla kez tekrarlamak gerekebilir. Don nedeni ile elemanların kırılmasına neden olabilecek atmosfer etkenlerinin doğrudan etkisini önlemek için barbeküyü boyamak zorunludur.

6) Tüm işlemleri tamamladıktan sonra, aksesuarları takmadan ve barbeküyü kullanmadan önce en az saat bekleyin .

Expo/white barbeküler sadece teşhir amaçlıdır.

-TEHLİKE! Yakmak veya yeniden yakmak için alko, petrol veya yanıcı sıvaılar kullanmayın! Sadece EN 1864-3 standardına uygun ateş yakıcılar kullanın.

PİŞİRMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KÖZLERİN ÜZERİNDE BİR KÜL TABAKASININ OLUŞMASINI BEKLEYİN. Her yakma yavaş ve kademeli şekilde gerçekleşmeli ve parlamalardan kaçınılmalıdır, bu şekilde olası su parteküllerinin veya geceleyin emilen nemin giderilmesi kolaylaşır.

Ateşi su ile söndürmeyin.

ÖNEMLİ: Yük başına maksimum 2 Kg miktarında sadece kömür tozu kullanılmasına izin verilir.

Önce yük yamamen bitene kadar barbeküyü yeniden yüklemeyin.

Yiyeceklerin pişirmesi için not: Yanmadan oluşan közler, ocak yüzeyinin üzerine eşit şekilde dağıtılmalıdır, bu nedenle pişirme ızgarasını özel deliklere geçirin ve pişirmeye başlamadan önce közlerin üzerinde bir kül tabakasının oluşmasını bekleyin.

DİKKAT! Bu barbekü kızacağından kullanım esnasında hareket ettitmeyin. Barbekü, daima çok dikkatli kullanılmalıdır. Barbekünün kullanımı için daima koruyucu eldivenlerin ve maşaların kullanımı tavsiye edilir.

Barbeküyü temizlemeden önce soğumaya bırakın.

DİKKAT EDİN! Çocukları ve ev hayvanlarını özellikle barbekünün kullanımı esnasında bundan uzak tutun.

UYARILAR! Barbeküyü yakıt ile ısıtın ve pişirmeye başlamadan önce en az 30 dk kızdırın.

Barbeküyü yaktıktan sonra, hareket ettirmeyin veya denetimsiz bırakmayın.

Ocak bölgesinin malzemesi, ateşte genleşme özelliğine sahiptir ve mikro deliklerin oluşumu, ısı farklarından kaynaklanır.Bu mikro delikler, ürün kusuru değildir.

Kış veya kullanılmaması dönemi esnasında barbekünün daha iyi korunması için basit bir naylon folyo veya benzeri ile örtülmesi tavsiye edilir. Ocak yüzeyini ve olası kül bölmesini temiz tutun.

Aynı meteryallerden ürün parçaları arasındaki ton farklılıkları şikayet nedeni değildir.

Ambalajın Ahşap kısımları karton ve film yerel materyal geri dönüşüm merkezlerine götürülmelidir.Çevreye atmayın.

Ölçüler örnek niteliğindedir ve değiştirilebilirler.

BU KURALLARA UYULMADIĞINDA HER TÜRLÜ SORUMLULUK DÜŞER VE HERHANGİ BİR GARANTİ TANINMAZ.
GARANTİ, TÜM BARBEKÜNÜN DEĞİL TEKEL ELEMANLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN GEÇERLİDİR.

COPYRIGHT
ADRES
   İstanbul Yolu 23. Km
SUSUZKÖY - ANKARA


Designed By Yunus Emre MERAL
TAKİP ET